INFO - Gminna Biblioteka Publiczna w Łużnej

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Mariana Czuchnowskiego w Łużnej
Przejdź do treści
O BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna im. Mariana Czuchnowskiego w Łużnej  jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łużna, zapewniająca warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa gminy, a wraz z filiami w Szalowej i Woli Łużańskiej  należy do krajowej sieci bibliotek publicznych. Biblioteka pozostaje w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Zarząd Gminy Łużna, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.
Główną siedzibę Biblioteki stanowi lokal w Wiejskim Domu Kultury w Łużnej, mieszczący wypożyczalnię i czytelnię. Filie Biblioteki w Szalowej i Woli Łużańskiej zlokalizowane są w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanych przez samorząd terytorialny.
Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym ok. 29 tysięcy woluminów, zawierającym wydawnictwa z zakresu literatury pięknej, polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Dostępny jest zbiór regionaliów dotyczących Łużnej i okolic, wybitnych postaci życia społecznego i kulturalnego gminy, materiałów historycznych z okresu I i II wojny światowej oraz zbiór wycinków prasowych dotyczących gminy Łużna od 1968 roku.
Zbiory udostępniane są zarówno na zewnątrz jak i na miejscu. Dla czytelników dokonuje się również wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

PATRON

Marian Dominik Czuchnowski przyszedł na świat 22 maja 1909 roku we wsi Po­lna koło Grybowa w rodzinie Stanisława Czuchnowskiego - zawodowego agronoma i działa­cza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Matka po­ety była córką średniorolnego gospodarza. W 1912 roku rodzina Czuchnowskich osiedliła się na stałe w Łużnej, w której przyszły poeta z mały­mi przerwami przebywał do roku 1939. Łużna - jak pisze krytyk literacki, Janusz Kryszak – jej oko­lice, pobliskie wsie i osiedla, sta­ły się też dla pisarza jego ziemią serdeczną, która nieustannie wraca w obrazach poetyckich.
W czasie I wojny światowej przyszły poeta uczęszczał do szkoły powszechnej w Nawojowej i Łużnej. W 1920 roku został przyjęty do gimnazjum w Nowym Sączu, w którym ukończył siedem klas. Współredagował w nim dwutygodnik młodzieży szkolnej "Lot", na łamach którego publiko­wał swoje pierwsze, często kontrowersyjne artykuły i wiersze. Jeden z nich stał się przyczyną opuszczenia murów szkoły. Za zgodą kuratora uczęszczał do gorlickiego gimnazjum, gdzie w 1920 roku zdał z odznaczeniem maturę.
Rozpoczął studia z zakresu prawa i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracując jednocześnie jako dziennikarz w "Głosie Narodu", a później w "Ilustrowanym Kurierze Codziennym".
Debiutował w 1930 roku zbiorkiem poetyckim "Po­ranek goryczy", który przyniósł mu upragnioną sławę. W latach 1931-1933 związał się z grupą poetów Awangardy.
W tym czasie opowiadał się po stronie radykalnego ruchu chłopskiego i robotniczego, za co był wielokrotnie aresztowany. Brał czynny udział w redagowaniu kilku radykalnych czasopism. Poważnym ośrodkiem kształtowania świadomości młodego działacza było Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych, w którym młody działacz cieszył się dużymi wpływami pośród młodzieży. Był on jednym z przemawiających w czasie manifestacji robotniczo-chłopskiej w 1936 r. w Gorlicach, na którą to wprost z więzienia przynieśli poetę na ramionach członkowie TUR. Młody jeszcze wówczas autor o wcale pokaź­nym dorobku pisarskim, na który składały się zarówno tomiki poezji, powieści, jak i wreszcie dziesiątki artykułów literackich, publicystycznych i politycznych, cieszył się nie tylko uznaniem jako twórca, ale i szczególnym autorytetem człowieka żyjącego atmosferą walki i pełnego ducho­wej niepokory.
W Łużnej powstały takie utwory, jak: "Trudny życiorys" (1934), "Powódź i śmierć" (1935), "Cynk" (1934-1937), "Pieniądz" (1937).
24 czerwca 1939 roku Czuchnowski ożenił się ze Stefanią Rec z Łużnej. Cztery miesiące później, został aresztowany przez Rosjan na wschodzie Polski. Oskarżono go o szpiegostwo i po przesłuchaniach osadzono we lwowskich Brygidkach, a następnie w więzieniu odeskim. W czerwcu 1940 roku w Moskwie został skazany na pięć lat łagrów, zamienionych na karę śmierci. Od wykonania wyroku wybawił go... tyfus i szpital w Taszkiencie, gdzie doczekał upragnionej amnestii.
Pod koniec 1941 roku wstą­pił do armii gen. Andersa, z którą znalazł się na Bliskim Wschodzie. W 1943 roku został przeniesiony do służ­by cywilnej. W Jerozolimie redagował dziennik "Gazeta Polska", w Tel-Awiwie zaś dwutygodnik literacki "W drodze".
W 1944 r. Czuchnowski za­mieszkał na stałe w Londynie. Zarabiał na życie pracując fizycznie w wielu zawo­dach. Równocześnie kontynuował twór­czość literacką, a swoje wiersze, artykuły, szkice literackie drukował w emigracyjnych czaso­pismach, a także w paryskiej "Kulturze". W 1956 roku otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, w 1962 nagrodę im. T. Sułkowskiego, zaś w 1973 nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskie­go.
Zmarł w Anglii 9 stycznia 1991 roku. Na temat jego życia i twórczości napisano wiele prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Od 11 listopada 2000 roku imię Mariana Czuchnowskiego nosi Biblioteka Publiczna w Łużnej.

HARMONOGRAM PRACY AGEND BIBLIOTECZNYCH

ŁUŻNA - WYPOŻYCZALNIA i CZYTELNIA
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
9.oo - 16.oo12.oo - 17.oo9.oo - 16.oo
12.oo - 17.oo
9.oo - 16.oonieczynnenieczynne
SZALOWA - WYPOŻYCZALNIA
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
10.oo - 16.oonieczynne12.oo - 18.oonieczynne10.oo - 16.oonieczynnenieczynne
WOLA ŁUŻAŃSKA - WYPOŻYCZALNIA
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
nieczynne9.oo - 18.oonieczynne9.oo - 18.oonieczynnenieczynnenieczynne
BIESNA - PUNKT BIBLIOTECZNY
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
nieczynne12.oo - 17.oonieczynnenieczynne12.oo - 17.oonieczynnenieczynne

Copyright © 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Łużnej
Wróć do spisu treści